หน้าแรก กระดานเสวนา กระดานเสวนา ภาพกิจกรรม ทรานสคริป วันที่ 22 กันยายน 2561  
   
 
 
รหัสผู้ใช้  
รหัสผ่าน
 
 
รหัสผ่านระบบintranet
 
   
 
 
* กรอกรหัสนักศึกษา
 
   
 
 

 

  กีฬามนุษย์ไฟฟ้าสัมพันธ์ ครั้งที่8  (07/02/2560) 
ดูทั้งหมด
 
  1. โครงการ IHPT เรื่อง เรื่องการใช้โปรแกรมจำลองการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย OrCAD PSpice®

  2. โครงการIHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม LabVIEW

  3. โครงการIHPT เรื่อง แนะนำการใช้โปรแกรม MATLAB

  4. กิจกรรม : Digital Clock

  5. โครงการ : Switching Converters

  6. ช่วยงาน มอ. วิชาการ 2559

  7. วันเด็กแห่งชาติ 2560

  8. กีฬามนุษย์ไฟฟ้าสัมพันธ์ ครั้งที่8(สีฟ้า)

  9. กีฬามนุษย์ไฟฟ้าสัมพันธ์ ครั้งที่8(สีเหลือง)

  10. กีฬามนุษย์ไฟฟ้าสัมพันธ์ ครั้งที่8(สีเขียว)

  11. กีฬามนุษย์ไฟฟ้าสัมพันธ์ ครั้งที่8(สีชมพู)

 
 
ชื่อหมวดกิจกรรม
รายละเอียด
กิจกรรม
  กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคม วิชาการ วิชาชีพ และเสริมสร้างสมถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ยังไม่มีรายละเอียด ดูกิจกรรม
  กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย ยังไม่มีรายละเอียด ดูกิจกรรม


ไม่มีหัวข้อกระทู้
ดูทั้งหมด
 
กิจกรรมบรรยายพิเศษ: Modern Control System Technologies Update
 
Big cleaning day 53
ดูทั้งหมด
 
 

Copyright © 2008, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
Best View with 1024x768 Resolution + Java enable
Comment to : swanchai@eng.psu.ac.th