โครงงานนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  หน้าหลัก

นักศึกษา

อาจารย์ แขนง เข้าสู่ระบบ
 

 

- นักศึกษาสามารถใช้งานระบบโครงงานนี้ในวัน จันทร์-ศุกร์ ก่อน 24.00 น.

- เอกสารรายงานวิชาโครงงานประจำปี 2558 EE , BME

- ดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆได้ที่นี่

- วิดีโอการนำเสนอโครงานนักศึกษาชั้นปีที่4 ปีการศึกษา 2554

- นักศึกษาที่ต้องการเบิกเงินโครงงานขอให้เบิกที่คุณชุติมณฑ์ผู้เดียวเท่านั้น

-
คู่มือการเรียนการสอนวิชาโครงงาน

- ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุโครงงานนักศึกษา

- ตรวจสอบวัสดุสโตร์จากเว็บไซต์(ชื่อผู้ใช้:123 รหัสผ่าน:123)

- ตรวจสอบรหัสวิชาโครงงาน

-คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา

- ใบสั่งซื้อวัสดุทำโครงงาน ของนักศึกษา

- รายการวัสดุ Lab Cell

- ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง (1)

- ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง (2)

 

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
110/5 ถนน กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ : 0 7421 2894 , 0 7428 7045-6 โทรสาร : 0 7445 9395