ห้องสมุดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่: 15 ธันวาคม 2561
เวลาเปิด-ปิด: จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.00 น.
เบอร์โทร: 074-558831
» สืบค้น
ช่วยเหลือ

ระบบสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)

ยินดีต้อนรับสู่บริการสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด
ท่านสามารถสืบค้นทรัพยากรต่างๆในห้องสมุดได้ที่นี่
สืบค้นได้ 3 วิธี คือ จากชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่งและหัวเรื่องของหนังสือ
ค้นหาทรัพยากรตามเงื่อนไข:
เมื่อสืบค้นแล้วจะได้ข้อมูลทรัพยากร โดยแสดงรายละเอียดและสถานะของทรัพยากรด้วยว่ามีสถานะอย่างไร คือ
อยู่บนชั้น, ถูกยืมออก, จอง นั่นก็คือ หนังสืออยู่บนชั้น หนังสือถูกยืม และหนังสือถูกจอง

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลสมาชิกเพื่อตรวจสอบสถานะการยืมและจองได้ โดยสามารถสืบค้นได้จาก หมายเลขสมาชิกหรือชื่อ
สืบค้นสมาชิกโดยหมายเลขสมาชิก
หมายเลขสมาชิก
สืบค้นสมาชิกโดยชื่อ:
ชื่อOPAC | ช่วยเหลือ | adminจัดทำโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พัฒนาเพิ่มเติมจาก Openbiblio 0.6.1 database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens
under the GNU General Public License